Sunday, December 26, 2010

האות רטוראי
רודריק אליעזר נפל ב6.9.48

בן יהושע ובנבנידה. נולד בשנת תרפ"ט (1929) בתורכיה. עלה לארץ בשנת 1942. גויס לצה"ל ושימש כצלף בגדוד 23 בחטיבת "כרמלי". לאחר פירוק הגדוד עבר לגדוד 22 והיה לצלף ביחידת המודיעין הגדודית.
אליעזר נפל בעת מילוי תפקידו ביום י"ג באלול תש"ט (6.9.1949) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. בן עשרים היה בנופלו. הניח אחריו אישה - יהודית ובת - תמר


טוראי
ריזמוביץ גזה נפל ב23.10.48

בן כרמלה קריינדל ויוסף-זלמן, נולד בשנת 1926 בעיר טרסווה, צ'כוסלובקיה.
משלט שייח'-עבד שליד מנרה הוחזק על-ידי כוחותינו. ב-22.10.1948, במהלך ההפוגה השנייה, תקפו כוחות קאוקג'י את המשלט במפתיע והוא נפל בידיהם. באותו יום תקפה פלוגת משוריינים של חטיבת "כרמלי" בניסיון לכבוש את המשלט מחדש, אך ללא הצלחה. למחרת נערכה התקפה נוספת, אך גם הפעם ללא הצלחה. בקרב זה נפל, ביום כ' בתשרי תש"ט (23.10.1948) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בראש פינה.

רב טוראי
רכב רייטר מנחם נפל ב21.4.48

בן שפרה ולוי-יצחק, נולד ביום ט"ז בחשוון תרפ"ו (3.11.1925) בווינה, בירת אוסטריה והגיע לארץ עם הוריו בשנת 1935. מנחם גדל בחיפה, מיהר לרכוש לעצמו את השפה ולהסתגל לסביבתו החדשה ועד מהרה דרש בתוקף מאת הוריו שישנו את שמם הלועזי (רייטר) לשם עברי. לאחר שסיים בית-ספר תיכון עבד כמחסנאי ב"פורד". משנת 1940 היה חבר ב"הגנה" ומילא כל פקודה וכל תפקיד שהוטלו עליו.
עם קריאת-הגיוס הראשונה לאחר פרוץ מלחמת-העצמאות התגייס, שירת בחטיבת "כרמלי" וסיים קורס מ"כים. מנחם יצא עם כיתתו לפעולות-חבלה. השתתף בכיבוש עין ע'זאל. שתים- עשרה שעות לפני ההתקפה המרוכזת לכיבוש חיפה נשלח עם חבריו לכבוש את בית ה"נג'אדה" בוואדי-רושמיה בחיפה ושם נפל ביום י"ג בניסן תש"ח (27.4.1948), יחד עם ידיד-נעוריו מנחם פרוסטמן, אשר ממנו לא נפרד מילדותו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. הניח אישה, מלכה.


טוראי
רכליס נחמן נפל ב10.7.48
בן דבורה וירחמיאל, נולד ביום י"ג בשבט תרע"ח (26.1.1918) בעיירה גייסין, אוקראינה והיה בן שלוש שנים בעלות המשפחה לארץ בימי העלייה השלישית בשנת 1921. נחמן גדל בחיפה, סיים בית-ספר תיכון ועבד כפקיד בחברת-החשמל. מגיל 16 היה פעיל ב"הגנה".
בפרוץ מלחמת-העצמאות בראשית תש"ח הפסיק את עבודתו והתנדב לשירות. לחם עם אנשי ה"הגנה" בחיפה עד לשחרור העיר, ואז דרש בתוקף ממפקדיו לצרפו, על אף בריאותו הרופפת, לפלוגה קרבית בחטיבת "כרמלי". נחמן השתתף במבצע "ברוש", שנועד לחסל את ראש-הגשר הסורי באזור משמר הירדן ונפל בקרבות הקשים באזור זה, ביום ג' בתמוז תש"ח (10.7.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בראש פינה. 
No comments:

Post a Comment